T. Åström NDT-Consulting

Click here to edit subtitle

Referenssiluettelo/ Thomas Åström                      25.1.2017

1. Vaurioanalyysit ja NDT- tarkastukset

2013-2014 Osallistunut työryhmään, joka perustettiin selvittämään uuden höyryturbiinin roottorin siipien katkeamisien juurisyyt. Keravan Energia Oy, Kerava. Työ Pohjola Vakuutus Oy:n toimeksiannosta.

2014 Osallistunut tilattavan höyryturbiinin roottorin aihion NDT-tarkastuksia valvomaan työryhmään. Hampuri, Saksa. Työ Tampereen Sähkölaitos, Tammervoima Oy:n toimesta.

2015 Osallistunut työryhmään, joka perustettiin selvittämään kaasuturbiinin kuumakaasukanavan eroosion juurisyitä. KSS Energia, Kouvola. Työ Pohjola Vakuutus Oy:n toimeksiannosta.

2014 – 2017 Osallistuu työryhmään, joka on perustettu selvittämään öljykiviä polttavan lämmön talteenottokattilan räjähdyksen juurisyytä. Narva, Eesti. Työ Pohjola Vakuutus Oy:n toimeksiannosta. 

 

2. NDT- , konediagnostiikka- ja vaurioluennot sekä standardisointityö

Vuosittaiset tai kerran kahdessa vuodessa toistuvat NDT-luennnot

Ammattienedistämislaitos (AEL):

Åström T.; Erikoismenetelmät. NDT-Tarkastusmenetelmät.  AEL. 15.11.2013. Malminkartano. 

(Esitelmä pidetty tällä kurssilla ja sen edeltäjäkurssilla  vuodesta 1986 alkaen).

Åström T.; NDT-menetelmät ja niiden käyttö painelaitetarkastuksissa. Painelaitteiden käyttö ja käytönvalvonta. AEL. 3.4.2014,Vantaa. (Esitelmä pidetty vuosittain tällä kurssilla ja sen edeltäjäkurssilla  vuodesta 1978 alkaen).

Åström T.; NDT-tarkastukset – tärkeä osa painelaiteturvallisuutta. Painelaitteet 2016 - Perustietoa. AEL. 19.5.2016. Malminkartano. (Esitelmä pidetty vuosittain vuodesta 1994 alkaen).

AEL Promaint Kunnossapitokoulutus:

Åström T.; Painelaitteiden NDT-tarkastukset. Painelaitteiden käytön ja kunnonvalvonta. AEL Promaint Kunnossapitokoulutus. 22.11.2016, Tampere. (Esitelmä pidetty vuosittain vuodesta 1994 alkaen).

 

Muut luennot:

Aström T.; Konediagnostiikka, rikkomaton tarkastus (NDT) sekä turboset-vaurioita maailmalta ja Suomesta. Lahti Energia Oy. 6.9. 2012. Kymijärven voimalaitos.

Åström T.; Soodakattila- ja turbiinivauriot, Konemestaripäivät. Suomen Soodakattilayhdistys. 24.1 2013. Imatra.

Åström T.; Från femton till tvåhundra NDT-metoder på femtio år. NDT-Konferansen 2013, Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prǿvning. 4.6.2013, Tǿnsberg, Norja. (Alkuperäinen luento: From  Fifteen to Two Hundred NDT-methods in Fifty Years. 17:th World Conference on NDT, 25-29.10. 2008, Shanghai, Kina).

Åström T.; Machinery Breakdown / MLOP Training Session. 26.11.2013 Praha, Tsekin Tasavalta. Koulutus pidetty Generali Insurance Companylle (Italia), Global Risk Experts:in (Sveitsi)  toimeksiannosta.

Åström T.; NDT: Päämenetelmät ja käytetyimmät muut menetelmät. Level 3 valmennuskurssi. Magneettijauhe-ja tunkeumanestetarkastus. Metropolia Ammattikorkeeakoulu, 26.10.2015, Helsinki.

Åström T.; Konediagnostiikka ja vaurioanalyysi. Pitkä perehdyttämisluento. OP-Pohjola. 18.12.2015, Helsinki. 

Åström, T.; NDT: Päämenetelmät ja käytetyimmät muut menetelmät. Level 3 valmennuskurssi. 

Ultraäänitarkastus. Metropolia, 2.11.2016, Helsinki.

Åström, T.; Sinisen valon käyttö tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastuksessa.
SHY Hitsauksen Laatupäivät, 18-20.10. 2016, Helsinki-Tukholma- Helsinki


Standardisointiyhteistyö

Jatkanut osallistumista CEN-standardisointityöhön sen alkamisesta lähtien vuonna 1979 työryhmien TC138

WG 4: Penetrant Testing ja TC138 WG 5: Magnetic Particle Testing kokouksiin:

2012: Madrid 16 -17.1. ja Berliini 21.5.

2013: Rooma 28.2 -1.3

2014: Sevilla 24 -25.2 ja Berliini 11 -12.11

2015: Madrid 10-11.2 ja Firenze 3-4.11

2016: Pariisi 15-16.2 ja Wien 10.10

WG 5:

2012: Madrid 17 -18.1 ja Berliini 22.5

2013: Sevilla 13 -14.5

2014: Sevilla  25-26.2 ; Madrid 16-17.6 ja Berliini 10-11.11

2015: Madrid 9-11.2 ja Firenze 2-3.11

 

3. Käännöstehtävät

Englannista suomeksi:

2013 SFS - EN ISO 3059. Rikkomaton aineenkoetus. Tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus. Katseluolosuhteet.1+18 s. Työ  tehty METSTA:n  (Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys ry) toimeksiannosta.

2014 SFS – EN ISO 3452 -1. Rikkomaton aineenkoetus. Tunkeumanestetarkastus. Osa 1. Yleisperiaatteet. 49 s. Työ tehty METSTA:n toimeksiannosta.

Suomesta englanniksi:

2013 PSK 5712. Kunnonvalvonta. Putkivärähtelyn hallinta ja mittaus. Condition Monitoring. Control and Measurement of Piping-vibration. 8 p. Työ tehty PSK Standardisointiyhdistys ry:n toimeksiannosta.