T. Åström NDT-Consulting

Click here to edit subtitle

Esittely

Tekn. toht. Thomas Åström on valmistunut TKK:n koneostolta 1972, diplomityön aiheena ultraäänitarkastus. Vuonna 1990 hän valmistui samalta osastolta tekniikan lisensiaatiksi aiheenaan vedenalainen magneettijauhetarkastus ja vuonna 1999 tekniikan tohtoriksi aiheenaan iesmagnetoinnin kalibrointi. Åström toimi VTT:n Metallilaboratoriossa 23 vuotta NDT-alan tutkijana ja erikoistutkijana. Nykyisessä toimessaan OP-Phjolassa hän on ollut vuodesta 1994 alanaan konediagnostiikka ja vaurioanalyysi. Åström on toiminut Suomen edustajana pohjoismaisissa, eurooppalaisissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä ennen kaikkea CEN/ NDT-standardisoinnissa siitä lähtien kun se alkoi n. 25 v sitten ja osallistuu edelleen sekä yleiseen tunkeumaneste- että magneettijauhetarkastustyöryhmään. Hän toimii edelleen hitsien magneettijauhetarkastuskomitean puheenjohtajana. Hän on osallistunut yhteentoista työryhmään IMIA:ssa (The International Association of Engineering Insurers) vuosina 2002 - 2012 ollen NDT:tä ja kaasuturbiinien vaurioiden torjuntaa koskevien työryhmien puheenjohtajana. Hän on ollut aktiivinen luennoitsija sekä kansallisissa, että kansainvälisissä konferensseissa ja luennoinut jokaisessa NDT-maailmankonferenssissa vuodesta 1975 alkaen. Hän on kirjoittanut yhden käsikirjan ja kaksi oppikirjaa magneettijauhetarkastuksesta. Hänelle on myönnetty patentti kahdelle magneettijauhetarkastukseen liittyvälle keksinnölle. Vapaa aikanaan hän harrastaa saaristomökkeilyä, metsätyötä, liikuntaa ja kieliä.

Tämä esittely on pääosin Prof. Jorma Järviön toimittamasta kirjasta Kunnossapito (Järviö; Piispa; Parantainen & Åström, KP - Media , ”2007, 283 s.) johon T. Åström kirjoitti luvun ” Rikkomattomat aineenkoetusmenetelmät.

OP-Pohjolasta T. Åström siirtyi eläkkeelle syksyllä 2012 ja perusti tällöin yhden miehen firman T. Åström  NDT- Consulting.

www.TAstromNDT-Consulting.webs.com


About Me

Dr.Tech Thomas Åström graduated from the Mechanical Engineering Department at the Helsinki University of Technology in 1972 with a Master´s thesis in ultrasonics. He achieved his Licentiate degree from the same department in 1990 with a thesis on underwater magnetic particle testing, and his doctorate degree in 1999 with a thesis on the calibration of yoke magnetization. Åström worked as a scientist and a senior scientist in the NDT-field in the Metals Laboratory at the Research Centre of Finland for 23 years. In his recent work at Pohjola Insurance Ltd he worked in the field of machine diagnostics and failure analysis since 1994. Åström has been a Finnish delegate in Nordic, European and international co-operation working groups, above all in the CEN/ NDT-standardization ever since it started some 25 years ago, and he still participates in the general working groups for penetrant and magnetic particle testing and is the convener of the working group for magnetic particle testing of welds. He has participated in eleven working groups for IMIA (The International Association of Engineering Insurers) in the years 2002-2012,  being the chairman for a working group on NDT and a working group on damage prevention for gas turbines. He has been an active lecturer on both national and international conferences and has had a lecture at every NDT-World Conference since 1975. He has written one handbook and two vocational books on magnetic particle testing. He has received two patents for inventions in the field of magnetic particle testing. Most of his free time he spends in the summer house in the archipelago and does a lot of forestry work. He is also keen on sports and studying languages.

This presentation is primarily taken from Professor Jorma Järviö’s book “Maintenance” (Järviö; Piispa; Parantainen & Åström, 2007, 283p) where Åström wrote the chapter on Non Destructive Testing.

Åström retired from Pohjola Insurance Ltd in the fall of 2012 and set up his one man firm T. Åström NDT- Consulting.

www.TAstromNDT-Consulting.webs.com