T. Åström NDT-Consulting

Click here to edit subtitle

Tarjottavat palvelut:

 

1. Vaurioanalyysit ja -selvitykset erityisesti voimalaitosturbiinien alalta. Tällöin päätavoitteena nimenomaan on vaurion ydinsyyn selvittäminen


2. NDT- ja konediagnostiikkakoulutus, jossa pääpaino on ennalta ehkäisevän kunnossapidon menetelmien valinnassa

  

   T. Åströmmin omat NDT-pätevyydet: 
    SFS-EN ISO 9712 / NORDTEST:
     Taso 3: MT,PT,RT ET

     Taso 2: UT


3. Tekniset käännöstehtävät aiheena NDT, 

konediagnostiikka ja vaurioanalyysi. Käännöskielet: englanti, suomi ja ruotsi sekä saksan kielestä suomeksi tai ruotsiksi 

 


Kielitodistukset:

Valantehneen kielenkääntäjän tutkinto: Suomi –Ruotsi 1980. Examensnämnderna för edsvurna translatorer.

Suomen kielen täydellisen hallinnan     tutkinto. Valtion kielitutkintolautakunta  1979.

The higher certificate of English. The English Language Institute of the Finnish American Society 1964.

Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge. Local Examinations Syndicate 1982.

Kleines Deutsches Sprachdiplom. Goethe-Institut in München 1978.
Offered services:


1. Analyses  and investigations of failures in utility turbines in particular. Hereby, the main objective is to discover the root cause of the damage.


2. Education in NDT- and machine diagnostics with focus on selection of preventive maintenance methods

 

T. Åström's own NDT-certificates:

  SFS-EN ISO 9712 / NORDTEST:
     Level 3: MT,PT,RT ET

     Level 2: UT


3. Technical translations in the field of NDT, machine diagnostics and failure analysis. Translations into and from English, Finnish and Swedish and from German into Finnish or Swedish


Language certificates:

Certificate of sworn translators: Finnish to Swedish. Examination board for sworn translators 1980.

Certificate of complete mastering of Finnish. State language examination board 1979.

The higher certificate of English. The English Language Institute of the Finnish American Society 1964.

Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge. Local Examinations Syndicate 1982.

Kleines Deutsches Sprachdiplom. Goethe-Institut in München 1978.


T. Åström NDT-Consulting


Kauppalantie 15 A 5

00320 Helsinki

Finland


Y-tunnus: 1378248-6

Mob: +358 40 513 0458

E-mail: [email protected]

web:www.TAstromNDT-Consulting.webs.com


Koulutus:

Dipl. Ins.      TKK 1972

Tekn. Lis.     TKK 1990

Tekn. Toht.   TKK 1999

 

 

Education:

M.Sc. (Mech.Eng.) HUT 1972

Lic. Tech. HUT 1990

Dr.Tech.  HUT 1999